Vanuit Het Huis van Betekenis werkte ik mee aan de actie van de Kinderwijkraad in Leidsche Rijn, 
met als thema 'Schoon en Veilig'. Tijdens zes bijeenkomsten werkte ik met de kinderen aan een animatie.
Resultaat: een animatie, rap en geïllustreerde actie krant.
Project begeleiding: Dennis Schoonhoven en Marilou Jens (DOCK)
Creatieve begeleiding: Albert Hennipman, Tonke Koppelaar, Bouke Hennipman (Het Huis van Betekenis)

Ander werk