In opdracht van BLEND leren ontwikkelde ik een aantal illustraties en gifjes voor de online e-learning module over Suïcidepreventie voor bachelor en master psychologiestudenten. 
De leertrajecten over suïcidepreventie zijn ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie, Rino Groep en Universiteit Leiden en gefinancierd vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.
De module is nog in ontwikkeling. 

Ander werk