Wij.land vindt het tijd voor een nieuw landschap.
Een landschap van ons allemaal, dat inspireert, en waarin een evenwicht is tussen landbouw,
natuur en de mensen die er wonen en werken.

Ik maakte een inspiratie illustratie die mensen aanspoort zelf aan de slag te gaan in huis met 8 tips.
Kijk hier de online versie!

Ander werk