In opdracht van BLEND leren ontwikkelde ik een aantal illustraties voor de online e-learning module 
over Suïcidepreventie voor  het HBO zorgonderwijs.
De leertrajecten over suïcidepreventie zijn ontwikkeld in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie,
Rino Groep en Universiteit Leiden en gefinancierd vanuit de Landelijke Agenda Suïcidepreventie.
De module is nog in ontwikkeling. 

Vormgeving: Judith Albers

Ander werk