Ik maakte alle illustraties voor de cursus 'Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid' 
Tekst en redactie: Corrie Nagtegaal
Vormgeving: Albert Hennipman, de Ruimte ontwerpers
Druk: Libertas Pascal, Utrecht
De kunst van meanderen - 12 overwegingen voor docenten in het (kunst) hbo